Din trygghet

 Svenska Elbyrån AB – Vi är din trygghet


Vi på Svenska Elbyrån AB har endast utbildad personal vilket innebär att alla som arbetar ute på fältet är utbildade elektriker.

Vi är medlemmar i EIO, vilken är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges El och teleteknikföretag. Genom EIO är alla våra anställda anslutna till kollektivavtal.

Vi innehar F-skattsedel och självklart alla företagsförsäkringar.


Som medlem i EIO ska vi på Svenska Elbyrån AB följa EIOs affärsetiska regler, vilket innebär:

”Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Webbadress och postadress är Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se”.


Vi är även en diplomerad elrätt installatör


Vi tror på långvariga relationer

Vi är överallt

Vi arbetar för alla

Vi tillgodoser våra kunders krav

Vi hjälper er

Vi är din trygghet

SVENSKA ELBYRÅN AB


Ostmästargränd 12

120 40 Årsta

 

08-94 21 24


info@svenskaelbyran.com

www.svenskaelbyran.com


Orgnr 55 67 26 -95 34

Svenska Elbyrån AB innehar F-skattsedel

Copyright © info@svenskaelbyran.com

Webbdesign Niece